Menu Sluiten

Gerechtelijk incasso

Gerechtelijke incasso

Deze fase gaat in als de debiteur na het verstrijken van de minnelijke incasso nog niet (volledig) betaald heeft. In deze fase wordt de debiteur voor de rechter gedaagd. Hij of zij mag verweer voeren, en de rechter doet uitspraak.

De voors en tegens

Er bestaat altijd een kans (hoe klein ook) dat de uitspraak in uw nadeel uitvalt. In dat geval betaalt u alle gemaakte kosten. Daarom bekijken wij samen met u of een juridische procedure haalbaar is en of de kosten opwegen tegen de baten. U hebt hierin altijd de beslissende stem.

Dagvaarding

Deze fase begint met het opstellen van een dagvaarding. In de dagvaarding:

  • roepen wij uw debiteur op om voor de rechter te verschijnen,
  • verzoeken wij de rechter (namens u) uw debiteur te veroordelen tot het te betalen bedrag én de vertragingsrente en incassokosten.

De gerechtsdeurwaarder overhandigt de dagvaarding aan de debiteur.

Uw debiteur mag na ontvangst van de dagvaarding verweer voeren.

Verweer

Er zijn twee mogelijkheden:

De debiteur voert geen verweer. In dat geval stelt de rechter u bijna altijd in het gelijk. De debiteur is dan verantwoordelijk voor alle kosten: factuur, wettelijke rente, incassokosten en procedurekosten.

De debiteur voert verweer. In dat geval weegt de rechter alle argumenten en spreekt dan zijn/haar vonnis uit. Als uw vordering wordt afgewezen, betaalt u alle gemaakte kosten.

Nadat de rechter het vonnis heeft uitgesproken volgt de executie (uitvoering) van het vonnis. Als uw vordering is toegewezen, schakelt Lamens incassobureau een deurwaarder in, die beslag legt op de bezittingen van de debiteur.